วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
กิจกรรมที่นิยมทำกันในวันนี้ คือ การถวายเทียนพรรษา มักนิยมทำมาแต่โบราณ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
ได้มีแสงสว่างใช้อ่านคัมภีร์ ศึกษาพระธรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มีไฟฟ้าใช้แล้ว ก็นิยมถวายหลอดไฟเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากขึ้น
ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งปัจจัยและสังฆทาน ณ วัดบางแก้ว