เมื่อในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทาง 
บริษัท เกรท ซิสเต็มส์ (ประทศไทย) พร้อมพนักงาน
ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรมดีดี "ต้านภัย COVID-19"
พร้อมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง สุขใจถ้วนหน้าทั้งผู้ให้ และผู้รับ