บริษัท เกรท ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Great System (Thailand) Co.,Ltd

 ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : 286/2 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-397-7752 (Auto)     แฟกซ์ : 02-397-7751
ฝ่ายขาย : 086-339-1381 , 087-983-6118 , 091-889-0058 , 083-052-4889
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 

ฝ่ายขาย
คุณณัฎฐาเศรษฐ (086-339-1381)                             คุณเปมิก (087-983-6118)
คุณอริญชัย (083-052-4889)                             คุณณัฏฐ์ฎาพร (091-889-0058)
                          
 

ฝ่าย Support 
 คุณประภัสสร (091-886-8258)                      
คุณอธิพันธุ์ (083-002-8528)             

 

ฝ่ายช่างติดตั้ง
คุณพิมล (085-316-3261)                   คุณสุรชาติ (097-042-3297)
คุณนรินทร์ (083-306-1050)              คุณศิริวัฒน์ (086-330-4645)

 

ฝ่ายบัญชี
คุณสุทัตตา (086-402-8714)              คุณรัตนาพร (095-927-0250)

 

สายด่วน  ฝ่ายขาย 02-397-7752 ต่อ 201/203/204/207
E-mail : manager@hotellockthai.com  info@hotellockthai.com   it@hotellockthai.com sales
@hotellockthai.com 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ฝ่าย Support 02-397-7752 ต่อ 205-206             
E-mail : support@hotellockthai.com

 ฝ่ายบัญชี    02-397-7752 ต่อ 200/201

                        E-mail       :      account@hotellockthai.com       account2@hotellockthai.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                        ฝ่ายบริการหลังการขาย       02-397-7752 ต่อ 205

                        E-mail : support@hotellockthai.com            graphic@hotellockthai.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Social Media
                

   LINE : @greatlock                   FB : greatlock                    FB : greatlockdoorlock